Vysokou kvalitou služeb oslovujeme nové zákazníky, udržujeme a budujeme důvěru stávajících zákazníků.
Kvalita je podložena praxí a zkušenostmi projektantů a konstruktérů, rovněž i autorizací v oboru statika a dynamika staveb :

Ing. Aleš Seidl (člen ČKAIT od roku 2005) - osvědčení
Firma KSS SEIDL spol. s r.o. je pojištěna u České pojišťovny a.s. na odpovědnost za škody způsobené při projektové činnosti na pojistnou částku ve výši 3 000 000,-Kč pro území Evropy.